milieu

Op deze pagina lees je onze visie op en aanpak voor het verbeteren van de wereld om ons heen en het verminderen van onze negatieve impact. We delen onder andere informatie over onze CO2-uitstoot, het gebruik van verantwoorde grondstoffen en verpakkingen.

ga snel naar

scroll naar beneden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

milieustrategie

milieustrategie

In 2023 zijn we begonnen met de voorbereidingen op de CSRD, de rapportagerichtlijn die voor milieu flinke eisen stelt. Daarom gebruiken we de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) als basis voor het opstellen van een plan van aanpak. Deze beschrijft vereisten op de onderwerpen klimaatverandering, vervuiling, water, biodiversiteit en de circulaire economie.

Voor het thema klimaatverandering hebben we al stappen gezet, de overige thema’s zijn volgende stappen voor HEMA. In 2024 starten we met het berekenen van onze impacts op die thema’s. Op basis daarvan zullen we onze doelstellingen en beleid ontwikkelen. We definiëren wat de ESRS precies van ons vraagt en zorgen dat dit ingebed wordt in de organisatie. 

Scope 1 is de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen operaties binnen de organisatie. Bijvoorbeeld de CO2 uitstoot die ontstaat door het verwarmen van winkels en kantoren met aardgas of het gebruik van diesel in de vrachtwagens.

Scope 2 brengt de indirecte CO2-uitstoot in kaart, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.

Scope 3 gaat over alle CO2-emissies die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van HEMA, zoals het winnen van grondstoffen om producten te maken, het transport van producten en het verwerken van afval.

klimaatverandering

Het onderzoek naar de CO2-voetafdruk van een Nederlands huishouden is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Hier bleek namelijk uit dat ongeveer 33% van de jaarlijkse gemiddelde CO2-voetafdruk van een Nederlands huishouden voortkomt uit het kopen van eten, drinken, kleding en spullen. Producten die wij produceren en verkopen. Wij spelen hiermee een belangrijke rol en dragen een verantwoordelijkheid in het reduceren van de CO2-voetafdruk van het dagelijks leven.

In 2022 zijn belangrijke stappen gezet door onze scope 1, 2, en 3 emissies in kaart te brengen en een nulmeting op te stellen. Hier is in 2023 op voortgebouwd.


Scope 1

Scope 2

Scope 3

2019 (nulmeting)

2% 19 kton CO2-eq

4% 41 kton CO2-eq

94% 873 kton CO2-eq

2021/2022

X

X

X

reductiedoelstellingen

Vorig jaar deelden we voor het eerst onze ambities om onze CO2-voetafdruk te verminderen. Onze scope 1 en 2 emissies willen we met 75% reduceren in 2030 en onze scope 3 emissies willen we met 46,2% reduceren in 2030. Daarnaast committeren we ons aan de lange termijn doelstelling om onze absolute scope 1, 2 en 3 emissies te reduceren met 90% in 2050 ten opzichte van de basismeting van 2019.

verpakkingen

Een deel van onze producten verkopen we in verpakkingen. We zetten ons al jaren in om onze positieve impact te vergroten. We ontwikkelen ons ieder jaar weer verder en zoeken continu naar innovatieve alternatieven. Onze verpakkingsspecialisten hebben in 2023 zich gericht op de volgende acties en bijbehorende doelen:

  • het verminderen van verpakkingsmateriaal.
  • het gebruik van hoogwaardige grondstoffen.
  • het bevorderen van de recyclebaarheid van verpakkingen na gebruik.

bekijk onze aanpak en resultaten

onze aanpak en resultaten

verminderen van verpakkingsmateriaal

Het verminderen van materiaalgebruik staat centraal bij het ontwerp van nieuwe verpakkingen. We streven naar compactere verpakkingen met minder materiaal, waarbij we de mogelijkheid onderzoeken om de constructie efficiënter te maken. Hoewel verpakkingen vaak nodig zijn voor barcodes en productpresentatie, streven we ernaar om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te minimaliseren. Bij onze kleurboeken en cadeautasjes is de barcode direct op het product geprint, en voor items zoals kaarsen en servies maken we enkel gebruik van barcodestickers.

Onze reductiedoelstellingen zijn:

  • 25% minder plastic in consumentenverpakking in 2022 t.o.v. 2019
  • 25% minder consumentenverpakking in 2025 t.o.v. 2019

In 2023 hebben we het plastic verpakkingsmateriaal per artikel met maar liefst 29% verminderd in vergelijking met 2019. Hiermee hebben we deze doelstelling alsnog weten te behalen. Alle productcategorieën hebben hieraan bijgedragen, zoals het vervangen van plastic zakjes en haakjes door kartonnen alternatieven in de ondermode en modeaccessoires (zoals mutsen en handschoenen), en het aanbieden van meer cadeauartikelen in minder verpakking, waarbij klanten (herbruikbaar) inpakpapier kunnen gebruiken. Bij de groep ‘koken & tafelen’ heeft maar liefst 70% van de artikelen alleen een prijssticker.

Hoewel karton vaak wordt gebruikt als alternatief voor plastic, kan dit soms resulteren in zwaardere verpakkingen. We hebben bijvoorbeeld plastic en piepschuim vervangen door slimme kartonnen oplossingen voor keukenapparatuur, waardoor de verpakking volledig recyclebaar is.

betere grondstoffen

Naast het verminderen van verpakkingsmateriaal streven we naar het gebruik van hoogwaardige grondstoffen. We geven de voorkeur aan gerecycled of FSC-gecertificeerd papier en karton, en hebben als doel om tegen 2025 minstens 20% gerecycled of biobased plastic te gebruiken in onze consumentenverpakkingen. Echter, de beschikbaarheid van gerecycled plastic blijft een uitdaging vanwege de hogere kosten en beperkte beschikbaarheid. Momenteel bestaat 12% van onze consumentenverpakkingen uit gerecycled plastic, wat nog ver onder onze doelstelling ligt. Daarom proberen we plastic zoveel mogelijk te vermijden als gerecycled plastic geen optie is.

We streven er ook naar om in onze transportverpakkingen voornamelijk gerecycled materiaal te gebruiken, zoals gerecycled karton voor transportdozen en gerecycled plastic voor polybags.

29%

minder plastic

in consumenten­verpakkingen in 2023 dan in 2019

recyclebaarheid

Ons doel is om tegen 2025 100% recyclebare verpakkingen te hebben. We hebben al grote vooruitgang geboekt, 79% van onze artikelen komt in een recyclebare verpakking. En onze omverpakkingen bestaan uit recyclebare materialen zoals LDPE polybags en kartonnen dozen, deze verpakkingen zamelen we allemaal in de winkel in en gaan rechtstreeks naar de recycler.

We verbeteren ook de recyclebaarheid door kleine plastic haakjes te vervangen door kartonnen alternatieven, waardoor de verpakkingen eenvoudiger te recyclen zijn. Een andere verbetering in het chocolade-assortiment is het vervangen van papieren stickers op plastic zakjes door stickers van hetzelfde materiaal als het zakje, waardoor de verpakking beter recyclebaar is. Een ander voorbeeld is het gebruik van een papieren koordje in plaats van een plastic koordje bij een deel van de speelgoedartikelen. Het is maar een heel klein verpakkingsonderdeel, maar beland eigenlijk altijd in de reststroom.

We maken gebruik van kennis en tools van verschillende stakeholders, zoals recyclechecks van het Kennis Instituut Duurzame Verpakkingen, om te bepalen welke verpakkingen het meest recyclebaar zijn.